Inhibitor Box
I25.UNB
subfamily I25B unassigned peptidase inhibitor homologues
Cres2 protein
Cres3 protein
CSTP1 g.p. (Homo sapiens)
CSTP2 g.p. (Homo sapiens)
cystatin 8
cystatin E1
cystatin E2
CST9 g.p. (Homo sapiens)
cymg1 g.p. (Mus musculus)
cystatin 11
cystatin pseudogene 1
cystatin pseudogene 2
cystatin T (Mus musculus)
cystatin-related prostate protein (Rattus norvegicus)
kininogen inhibitor unit 1
testatin
I25 cystatin
I25B
IH
Copyright © 2010 by ITB Bari