Inhibitor Box
I20.001
potato peptidase inhibitor II inhibitor unit 1
pin2 inhibitor unit
potato protease inhibitor 2 inhibitor unit
potato proteinase inhibitor II inhibitor unit
I20
IA
S01.151 trypsin 1
Copyright © 2010 by ITB Bari