Inhibitor Box
I12.008
Bowman-Birk inhibitor (Glycine-type) unit 2
adkuki bean Bowman-Birk inhibitor unit 2 (Vigna angularis)
black-eyed pea inhibitor unit 2 (Vigna unguiculata)
horsegram inhibitor unit 2 (Dolichos biflorus)
mung bean trypsin inhibitor unit 2 (Vigna mungo)
soybean Bowman-Birk inhibitor C-II unit 2 (Glycine max)
soybean Bowman-Birk inhibitor D-II unit 2 (Glycine max)
I12 Bowman-Birk
IF
Copyright © 2010 by ITB Bari