Inhibitor Box
I03.025
Kunitz subtilisin inhibitor (Fabaceae-type)
Canavalia lineata subtilisin inhibitor
CLSI-II (Canavalia lineata)
chickpea Kunitz-type trypsin inhibitor (Cicer arietinum) TPI-1
I03 Kunitz-P
I03A
IC
S08.001 subtilisin Carlsberg
S08.034 subtilisin BPN’
S08.036 subtilisin E
S08.054 peptidase K
Copyright © 2010 by ITB Bari