Inhibitor Box
I02.UNW
family I2 unassigned peptidase inhibitor homologues
alpha-dendrotoxin
amyloid precursor-like protein 1
dendrotoxin E
dendrotoxin I
dendrotoxin K
Kil-1 g.p. (Drosophila virilis)
Kil-2 g.p. (Drosophila virilis)
lacunin (Manduca sexta)
luxuriosin (Acalolepta luxuriosa)
I02 Kunitz-BPTI
IB
Copyright © 2010 by ITB Bari