Inhibitor Box
I13.UPW
family I13 unassigned peptidase inhibitors
OsPI8-1 (Oryza sativa)
trypsin inhibitor BGIT (Momordica charantia)
trypsin inhibitor (Linum usitatissimum)
tobacco proteinase inhibitor 1
wheat subtilisin/chymotrypsin inhibitor
WSCI
I13
IG
Copyright © 2010 by ITB Bari