Inhibitor Box
I13.002
potato peptidase inhibitor I
potato inhibitor I
potato proteinase inhibitor I
I13
IG
S01.001 chymotrypsin A (cattle-type)
S08.034 subtilisin BPN’
Copyright © 2010 by ITB Bari