Inhibitor Box
I07.002
elastase inhibitor MCEI (Momordica charantia)
elastase inhibitor I (bitter gourd)
MCEI-I trypsin inhibitor
MCEI-II trypsin inhibitor
MCEI-III trypsin inhibitor
MCEI-IV trypsin inhibitor
I07
IE
S01.153 elastase-1
Copyright © 2010 by ITB Bari